CONCORDIA PROJECTEN

Danielle oktober 13th, 2007

Van het schoolgeld dat de kinderen eerst betaalden had Concordia een drietal extra leraren in dienst ( overige leraren worden door de overheid aangesteld ) Ook werd er van deze inkomsten lesmateriaal gekocht zoals boeken en pennen, maar daar is nu dus geen geld meer voor. De bijdrage die ze van de overheid krijgen is lang niet toereikend….als er al een bijdrage komt, dat blijft in Kenya altijd maar afwachten.

Omdat we niet willen dat het voortbestaan van de school totaal afhankelijk is van onze steun hebben we een aantal projecten opgezet waarmee de school in de toekomst een klein eigen inkomen kan vergaren.

Het eerste project is het bomenproject.

Er zijn ongeveer 4000 snelgroeiende casaurina bomen geplant, waarvan het hout over een paar jaar verkocht kan worden als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld hutten.

BOMEN IN DECEMBER 2004

Bomen in december 2004

Bomen in december 2006

Op dat moment was er nog geen wateraansluiting of waterput op school aanwezig. De leerlingen brachten elke dag een fles water of jerrycan mee, zodat ze overdag voldoende drinkwater hadden. Het overgebleven water werd gebruikt om hun eigen bomen en de bloementuin van water te voorzien. In de droge periode zouden de net aangeplante bomen en de bomen al na een paar dagen verdroogd zijn.

Omdat we wegens ruimtegebrek niet veel bomen meer bij kunnen planten zijn we ook gestart met een kippenproject. Ongeveer 400 kippen worden door de kinderen verzorgd tot na zes weken het vlees kan worden verkocht voor consumptie.

Het derde project is een schoolkantine welke we in juli 2005 hebben gebouwd en ingericht.

Het is een plek geworden waar niet alleen leerlingen van de Concordia School, maar ook mensen uit de omgeving een goede maar gezonde maaltijd kunnen nuttigen. De maaltijden worden gekozen aan de hand van het ‘ het gezonde voedingsplan ‘. Niet eten of het eten van te eenzijdig voedsel komt in Kenia helaas nog vaak voor. Het is voor kinderen onmogelijk zich goed te concentreren met een lege maag. Daarom is het erg belangrijk dat ze door voldoende voeding voldoende energie krijgen zodat ze de lesstof goed in zich op kunnen nemen.

Op 11 juli 2005 hebben we de ‘ Concordia Kids Corner ‘ officieel geopend. Met alle leraren, leerlingen, genodigden en vele toevallige voorbijgangers werd het een groot feest met zang en dans van allemaal trotse mensen. Samen was het ons weer gelukt een goed project te realiseren.

Aan het einde van de middag kregen ruime 1700 leerlingen als verrassing een boterham met boter en een beker thee met melk en heel veel suiker. Voor hen een ware traktatie waarvoor ze allemaal netjes in de rij hun beurt afwachten.

In december 2005 is de eerste naaimachine aangeschaft. Daarmee kan de school zelf schooluniformen produceren en repareren. Elk kind in Kenia is verplicht een schooluniform te dragen en voor de meeste ouders is dure aanschaf. Eind 2006 hebben we nog een naaimachine bijgekocht en een ruimte op school ingericht als atelier en winkel. Op deze manier kunnen we de kinderen een goedkoper uniform aanbieden. Omdat omliggende scholen ook interesse tonen in onze producten hebben we in mei 2007 een tweede atelier en winkel geopend op een makkelijker te bereiken plek aan een drukke doorgaande weg in Mwandoni ( Concordia is niet per openbaar vervoer bereikbaar ). Ook vanuit bedrijven krijgen we vraag werkkleding zoals overalls. Inmiddels zijn er vier mensen werkzaam voor ons uniformenproject dus het bevordert ook nog eens de werkgelegenheid. Met de winst uit dit project kunnen bijvoorbeeld nieuwe naaimachines worden gekocht, zodat er in de toekomst wellicht ook naaillessen gegeven kunnen worden op de Concordiaschool.

Om al onze projecten zo goed mogelijk te verlopen heeft de stichting een coördinator aangesteld die ter plaatse alles kan begeleiden en via e-mail wekelijks aan ons rapporteert.

Leraren worden in principe door de overheid betaald maar er waren vier jaar geleden ook nog drie extra leerkrachten in dienst die door school werden betaald. Toen de president het schoolgeld afschafte had school geen enkel inkomen meer. De extra leerkrachten werden onmiddelijk ontslagen. Eén van die leraren was de heer John Ngugi. Hij is al vanaf het allereerste moment bij school betrokken. Toen Clazien en Theo destijds op zoek waren naar een geschikte plek voor hun nieuw te bouwen school, kwamen ze in Nguu Tatu een hutje tegen dat als kerk werd gebruikt maar waar door de week ook lessen werden gegeven. John Ngugi was toen één van de twee leraren die de kinderen in het hutje onderwezen. Niet veel later zijn Clazien en Theo hier de bouw van de Concordia School gestart.

Uit ervaring bleek het een haast onmogelijke taak te zijn om op afstand zaken, zoals nieuwbouw, renovatie en andere project op Concordia te managen. In overleg met de hoofdmeester, de leraren en de ouders hebben we toen als stichting het besluit genomen om John Ngugi als coördinator in dienst te nemen. Naast dat hij gewoon les geeft aan verschillende klassen is hij verder verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van alle schoolprojecten. Ook begeleidt hij bijvoorbeeld de laatste stappen van nieuwbouwprojecten als we zelf weer uit Kenia vertrokken zijn.

John Ngugi met zijn vrouw en dochter Esther

In de laatste jaren heeft John zich bewezen als een onmisbaar manusje van alles met het hart op de juiste plaats. Tot alles bereid als het maar goed is voor de kinderen van Concordia.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply